Lerums kommun

Varumärkesidentitet

Colosseum

Webbsajt

MTV Mastiff

Identitet

Zodiak
Television

Logo

Volvo
Technology
Transfer

Identitet och marknadsföringsmaterial

Falkenberg

Varumärkesidentitet & slogan

Falkenbergs
Museum

Företagsidentitet

Pellevävare

Varumärkesidentitet & marknadsföring

MBM

Logotyp & grafisk profil

Falkenbergs
Turist

Logotyp & grafisk identitet