Zodiak Television

Logo

Buddy ombads att utveckla en logotyp för Zodiak Television som skulle kunna skalas för att tillämpas på ett stort antal dotterbolag. Resultatet kan ses på dessa sidor.