Volvo Technology Transfer

Identitet and marknadsföringsmaterial

VTT, Volvos arm för teknikinvesteringar, bad Buddy att utveckla material för att kommunicera den process genom vilken VTT identifierar och utvecklar företag och teknik. Den ganska symboliska och grafiska metoden att beskriva vad som kan vara en mycket komplex och sifferbaserad process kan ses ovan.