Sigillet Fastighets AB.

Företagsidentitet, webbplats, tidningsdesign etc.

Sigillet är ett fastighetsbolag beläget i centrala Göteborg. Som en del av vårt pågående arbete med Sigillet, designade och producerade Buddy en ny visuell identitet för företaget och använde den på en rad olika material.

En del av uppdraget var att omarbeta kundtidningen ”Kvadratmeter”. Här designade vi ett nytt utseende för tidningen, inklusive nya rubriker, mallar och grafik – allt utformat för att fungera i harmoni med företagets primära visuella identitet. En annan del av uppdraget var framtagandet av ett bildbibliotek som skulle användas i företags- och kundkommunikation och skapa konceptlogotyper och broschyrer.

Buddy har också producerat företagets webbplats och skapat en responsiv design som är lika attraktiv på alla plattformar. Webbplatsen gör det möjligt för Sigillet att enkelt skriva ut prospektbeskrivningar direkt från webbplatsen och chatta med kunder och intressenter via ett och samma gränssnitt.