Osbecksgymnasiet

Omvalskampanj

Varje år konkurrerar gymnasieskolor i hela Sverige med varandra för att försöka locka blivande elever att välja just sin skola framför andra, konkurrerande skolor. Givetvis är kursupplägget och nivån på personalen de viktigaste försäljningspunkterna, men när Laholms kommun bad Buddy att hjälpa Osbeckgymnasiet med sitt årliga rekryteringsprogram beslutade vi att göra lite forskning innan vi bara accepterade standardmetoden.

Osbecksgymnasiet stod inför hård konkurrens från angränsande skolor från bla Halmstad. Problemet var att så bra som Osbecksgymnasiet än var kunde mycket även sägas även för de andra skolorna. Buddy isolerade några specifika punkter som Osbecksgymnasiet erbjöd som inte fanns någon annanstans, främst möjligheten att tillbringa ett studieår utomlands utan att komma efter i dina studier.

Men viktigare var att vi bestämde oss för att fokusera på vad eleverna kunde göra med all den extra tid som de skulle spara om de INTE pendlar till en konkurrerande skola. Vi spelade på alla de saker som eleverna kunde göra med ytterligare 90 minuter om dagen genom att lyfta fram en rad aktiviteter som tonåringar hellre skulle göra än att sitta i en buss. Vi kombinerade detta med två andra bidskap; ett som driver programmet utomlands till studenter utanför Laholms kommun och ett som tilltalar elever som ännu inte hade bestämt sig eller kanske ville ändra sitt val av skola. Vi tog fram affischer, vykort, en webbplats och en mini-broschyr, med dubbelt innehåll inriktat både mot föräldrar och studenter. Ett urval av dessa kan ses här.

Resultatet? Det högsta antalet sökande i Osbecksgymnasiets historia och ett stort antal elever som ändrat sitt beslut att gå till andra skolor börja på Osbecksgymnasiet istället. Antalet ökade sedan året därpå och planeras öka även i år!