Lerums kommun

Varumärkesidentitet
(Hur många trådar utgör en helhet.)

Som en del av vårt arbete med Lerums kommun tog vi fram en liten trycksak för att förklara det nya konceptet och tanken bakom den nya logotypen och profilen. Vår metod var att dekonstruera vår logotyp och använda de enskilda grafiska elementen för att illustrera byggandet och implementeringen av konceptet.