Lerums kommun

Grafisk profil

Det vanligaste tillvägagångssättet som används när man ska utveckla en logotyp och en grafisk profil för en geografisk plats är att isolera det som området är bäst känt för och använda det som bas för kommunikationen. Därför de många ”häst”-platserna, eller ”trädstaden” och liknande.

När vi fick uppdraget att göra detta arbete för Lerums kommun valde vi att se ”bristen” på en gemensam nämnare, eller ”röd tråd” som en positiv återspegling av mängden faktorer som definierade Lerums kommun istället för en brist. Sedan använde vi denna mångfald som vår utgångspunkt.

Istället för en röd tråd hittade vi många trådar, var och en representerar sin egen aspekt av en större helhet och slutligen bygger väven som är kommunen – och basen för sin nya logotyp och grafiska element.

Konstruktionen implementerades på ett stort antal ytor, från skyltar till bilar, byggnader och fordon och användes som grund för all kommunikation.

Kommunen bad även Buddy att lägga till några grafiska element i den grafiska profilen. Kommunen hade sett ett behov av ett mer ”grönt” och ”organiskt” sätt att kommunicera miljöfrågor, natur och andra områden som föll i gråzonen mellan vanliga politiska eller administrativa områden och mer ”socialt inriktade” områden. Vi tog vårt tema med vävt tyg från Lerums logotyp och tog fram en serie vävda silhuetter i olika former och färger som kunde användas i ett brett sortiment av applikationer och material. Ett smart sätt att utöka en grafisk profils omfattning och tillämpning utan att försvaga den, om vi får säga det själva.