Laholms kommun

Immigrationsbroschyr

I september 2013 beslutade de svenska migrationsmyndigheterna att alla syriska asylsökande ska få permanent uppehåll i ljuset av den försämrade konflikten i Syrien. Sverige var det första EU-landet som gav ett sådant erbjudande. 2015 hade antalet asylsökande till Sverige toppat på drygt 160 000. Naturligtvis innebär detta beslut mycket stress på de lokala kommunerna och deras budgetar. Svaret på denna massinvandring var blandat, där vissa svenskar, pådrivna av extremhögergrupper och felinformation, tog ställning starkt mot någon invandring överhuvudtaget. Buddy fick i uppdrag av Laholms kommun att producera en broschyr som skulle förklara situationens verklighet för invånarna samt att förmedla invandringens många positiva fördelar.