Hede Fashion Outlet

Ny företagsprofil och identitet | Säljkampanjer

Freeport blir Hede Fashion Outlet

Efter att ha förvärvats av ett globalt Outlet-företag behövde Freeport uppdatera sin profil för att samexistera med moderbolaget samtidigt som man försökte nå en ny och utvidgad målgrupp. Företaget hade framgångsrikt ökat sin konsumentmedvetenhet under flera år och registrerat rekordförsäljning och vinster för köpcentret. Utmaningen var därför att inte bara upprätthålla försäljning och medvetenhet under en övergångsperiod utan att även öka försäljningen och medvetenheten samtidigt som man skiftade den identitet som kunderna hade byggt sympati och identifiering för.

Nytt namn, nytt utseende, nytt allt

Buddy valdes för att genomföra projektet. Efter att ha träffat med både den lokala ledningen och den globala ledningen undersökte vi de globala trenderna bland köpcenter, konsumentbeteenden och lokala/regionala spenderingsvanor. Sedan presenterade vi en moderniserad, fräschare grafisk profil i kombination med ett helt nytt namn och marknadsföringsstrategi utformad för att bibehålla uppmärksamhet och intresse hos de befintliga målgrupperna samtidigt och samtidigt locka uppmärksamhet och konsumtion från nya och växande målgrupper.

Förutom de befintliga målgrupperna som består av budgetmedvetna kvinnor i områdena kring Göteborg, hjälpte Buddy till att identifiera nya målgrupper bestående av varumärkes-/budgetmedvetna stadsbor, varumärkeslojala målgrupper i alla geografiska områden och turister/besökare i regionen.

Annonsmaterial

Vi behövde attrahera och motivera såväl innerstadsbor som regionala invånare och turister och valde att använda ett brett materialutbud. Vi använde spårvagnar och stora skärmar inne i Göteborg för att öka medvetenheten i innerstaden och kombinerade detta med tidningsannonser, radiospotar, flyers, broschyrer, sociala medier och en ordentlig webb-närvaro för att nå de andra målgrupperna.