Hasselblad

Varumärkesidentitet

Genom våra år av att arbeta med Hasselblad har Buddy hjälpt dem genom flera revideringar av sin grafiska identitet. Dessa revideringar har behövts för att presentera en modern profil på en ständigt föränderlig marknad och för att hålla jämna steg med den nya utvecklingen och nya produkter.

Vår allra första grafiska översyn för Hasselblad var den största de någonsin hade genomfört och representerade en stor förändring för företaget. Hasselblad, och dess utländska dotterbolag, hade ingen sammanhängande front mot marknaden, där varje geografisk marknad hade utvecklat sitt eget utseende och egna marknadsföringsmaterial. Budskap och utseende skilde sig väldigt från marknad till marknad.

Att få alla ombord och entusiastiska över den nya identiteten krävde en hel del diplomati och balans samt en tydlig och genomtänkt kommunikation i hela organisationen.

Buddy kom fram till ett modernt utseende och ändå ett som fortfarande hade tydliga kopplingar till företagets arv och historia. Sedan producerade vi en lättfattlig förklaring av stil/grafiska riktlinjer och kreativ plattform, en som förmedlade tankarna bakom de förändringar och kommunikationsförskjutningar som Hasselblad genomförde.

Vårt koncept baserade sig på att man uppmanade fotografer att leva i ögonblicket, att vara en del av världen omkring dem, att utforska fotografins gränser. Att vara där. ”Be There”.

Uppslagen som visas ovan hjälpte till att förklara hur dessa ideal var bundna till de konkreta produktfunktionerna och fördelarna med Hasselblad-systemet.