Hasselblad

H-System broschyrer

Under åren har vi producerat ett enormt utbud av material för vår kund Hasselblad. Kanske har de största tryckproduktionerna varit de många kataloger/broschyrer för deras olika kameror och modeller. Alla Hasselblad-kataloger tjänar många syften; de måste presentera relevant teknisk produktinformation, de måste presentera en exakt beskrivning av sortimentet och dess förmågor och fördelar, de måste tala fotografernas språk, och naturligtvis måste de innehålla en drös fantastiska bilder. En särskilt rolig utmaning har varit att producera informativa och visuellt tilltalande material för Hasselblads H-System eftersom det har utvecklats från ett filmbaserat system till en rent digital plattform och hävdat sin plats som det mest avancerade kamerasystemet i världen.