Hasselblad

Jubileumslogotyp

Som en del av företagets 100-årsjubileum bad Hasselblad Buddy att utforma en speciell minneslogotyp som skulle spegla både företagets analoga förflutna och digitala framtid. Buddy kom fram till en design som använde sig av det digitala uttrycket (ettor och nollor) av siffran 100 i kombination med den reviderade versionen av företagets klassiska logotyp som vi tidigare utvecklat. Logotypen var mittpunkten i företagets monter vid världens största fotografiska mässa i Köln.