Framtid Falkenberg

Tidningsdesign

Som en del av vårt arbete med Falkenbergs kommun ombads Buddy att utveckla en layout för kommunens kvartalsmagasin, Framtid Falkenberg. Vi utvecklade en modern och flexibel design som passar bra i den övergripande grafiska profilen och hjälpte till att kommunicera kommunen på bästa möjliga sätt.