Falkenberg Museum

Företagsidentitet

Falkenberg Museum stod inför en identitetsutmaning. De behövde en grafisk profil som skulle passa in under moderkommunens profil, bibehålla en sammanhängande bild med resten av organisationen samtidigt som de var tillräckligt flexibla för att arbeta med ett brett utbud av utställningar och tillräckligt unika för att på något sätt samtidigt stå på egna ben. Vi på Buddy välkomnar sådana motsägelser och utvecklade en profil som lyckades tillfredsställa kommunen, museet och museets besökare och konstnärer.