aPak

Att föra två äldre företag till nutid som ett företag

aPak är ett förpackningsföretag som tillhandahåller både förpackningar och logistiska lösningar och produkter. Företaget, även om det är relativt nytt, har rötter som går tillbaka många år.

När Buddy först uppmanades av aPak att arbeta med deras förändring av sitt varumärke, fanns det ännu inte ett aPak. 2013 när vi började samarbeta med de två, då befintliga företagen, Bröderna Ljunquist och A-förpackning förberedde man sig för att förena sina verksamheter. I våra samtal med ledningen föreslog vi att vi skapade ett nytt gemensamt företag istället för att bara slå samman de två äldre. Buddy fick då uppdraget att skapa ett nytt företagsnamn, en sammanhängande profil för det nya företaget och en gemensam kommunikationsplattform för alla anslutna verksamheter. Målgrupperna som omfattades var alla företagets nuvarande kunder och partners samt en lista över potentiella prospekt och nya affärsområden som Buddy hjälpte företaget att definiera och utveckla. Som sådan inkluderades målgrupper på både B2B- och B2C-områdena samt press- och mediepartners.

Båda de befintliga företagens profiler var föråldrade och representerade inte längre den moderna, dynamiska verksamheten för det nya företaget eller dess affärssegment. Buddy hjälpte företaget att skapa en helt ny identitet, inklusive ett nytt namn på det kombinerade företaget och ett helt nytt visuellt och grafiskt uttryck.

Att skapa en helt ny företagsprofil och namn är en utmaning i sig; att revidera och kombinera de befintliga profilerna från två redan framgångsrika företag innebär ännu fler utmaningar. Svårigheten var att skapa en helt ny identitet som inte skulle lämna befintliga kunder bakom sig, en som skulle innehålla de bästa egenskaperna hos de ’gamla’ företagen och omfatta den riktning som det nya företaget var på väg i.

Vi började med att undersöka och analysera förpacknings- och logistikområdet i allmänhet och undersöka hur de globala marknadsledarna kommunicerade med sina målgrupper. Vi följde sedan upp detta med workshops med säljpersonal och produktionsanläggningar där vi identifierade problemområden och möjligheter. Resultatet var ett nytt, kortare namn som skulle vara lätt att säga och komma ihåg och som skulle placeras högt i sökresultaten. Detta följdes av en snygg och ren grafisk design och ny logotyp som talade till företagets skandinaviska arv samtidigt som det symboliserade ett modernt, framtidsinriktat företag.

Vi har lagt till en tagline – ”The Packaging Company” som skulle hjälpa till att koppla ihop aPak i kundens hjärnor med allt förpackningsrelaterat samt att staka ut ett ganska självsäkert påstående att aPak var det företag att vända sig till för alla dina förpackningsbehov.

Vi producerade en ny webbplats och webbshop såväl som en serie lanseringsmaterial och pressmaterial för olika tryckta och digitala kanaler för att hjälpa till att kommunicera och främja det nya varumärket. Vi tog även fram mässmaterial och monterdesign för användning på olika industrimässor. Dessutom skapade vi en rad marknadsförings- och reklammallar utformade så att kunden själva skulle kunna producera så mycket internt i framtiden som möjligt, medan man fortfarande följde den nya profilen.

Processen var inte enkel (bland annat överlämnandes ett kuvert med kontanter på ett långtradarstopp för att säkra en webbdomän), men det är en historia att berättas en annan gång…

Slutresultatet – ett modernt, fräscht grafiskt tillvägagångssätt, ett namna att lätt komma ihåg som väcker företagets kärnverksamhet och ett ansikte utåt som kommer att hjälpa denna expanderande verksamhet att ses som det moderna, framåttänkande företag det är.

Både kunden och dess kunder var glada över resultaten. Reaktionerna på den nya profilen var överväldigande positiva. Webbtrafiken ökade dramatiskt, besök på mässorna likaså, och företaget ångar på!

Vi nådde och överskred de uppsatta målen och skapade en profil för detta västsvenska företag som är ett av de bästa i hela branschen.

Utöver det utmanande strategiska arbetet innebar genomförandet av detta projekt alla steg från kreativt koncept till profilering, från layout till produktion av ett brett materialutbud. Ett urval av dessa presenteras här.